اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

هلنا دخترا بیاین

فرناز@:-) :-):- :

هلنا کجایی

هلنا(14) :

اه بابا تو تله از پزشک بپرس بیا اونجا همه اونجان

فرناز@:-) :-):- :

هلنا(14) :

بیا اتاق من

هلنا(14) :

فرناز@:-) :-):- :

 پاسخ دادن