اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها من پریروز دکترم توهفته ی31 برام یه آزمایش نوشت،کسی میدونه برای چیه؟هزینش چقدره؟

fatemeh :

نگفت چیه؟؟منم ۳۰هفتمه قراره پنجشنبه که میرم تو ۳۱هفته برم پیشه دکتره.

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

نه نگفت

ملیحه مامان پسراش :

شایدازمایش پرولاکتین باشه

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

چه آزمایشی هست این؟

ملیحه مامان پسراش :

ورم نکردی یامشکلی نداشتی

ملیحه مامان پسراش :

من یکم ورم داشتم وفشارم بالابودبرام امروزنوشت که برم

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

نه فقط گفتم تپش قلب و تنگی نفس دارم...یعنی برای این نوشته؟اخه نگفت

یسناقلب مامانی... :

هیلا جون بابت کیسه آبت چی گفت دکتر

ملیحه مامان پسراش :

شایدهم واسه هموناباشه

ملیحه مامان پسراش :

برات سونواخرروننوشت

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

یسنا جون برگه رو نگاه کرد گفت این اون مایع رو نمیگه یه چیزی گفتAFتوش بود گفت که اگه این عدد2بودخطرناک میشد مال تو6خوبه

ملیحه مامان پسراش :

من 34هفته بشم اخرین سونوروبایدبرم

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

ملیحه جون یه سونو رفتم 31هفته اما نمیدونم آخری بود یانه؟

یسناقلب مامانی... :

خب خداروشکر عزیزم نگزانت بودم

یسناقلب مامانی... :

سونو آخر 36 هفته

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

فدات یسناجونم

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

سونوی آخر واسه چیه؟

ملیحه مامان پسراش :

فکرکنم واسه وزن جنین

یسناقلب مامانی... :

برا وزن بچه و اینکه زایمان طبیعی یا سزارین

ملیحه مامان پسراش :

من بعدانومالی یه سونو26هفته رفتم ویه سونوواسه34هفته نوشته

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

توی این سونو وزنش 1850گرم بود بعدش سفالیک بود یعنی طبیعی زایمانم

ملیحه مامان پسراش :

دکترم امروزبهم گفت خیلی ورم کردی وفشارت هم بالابروبیمارستان بستری شو

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

سونوی 26 هفته چرا رفتی؟به من دکترم نگفت اخه

ملیحه مامان پسراش :

انشالله طبیعی زایمان کنی

ملیحه مامان پسراش :

نمیدونم دکترم نوشت منم رفتم

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

مگه فشارت چندبود؟

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

فدات گلم

ملیحه مامان پسراش :

ملیحه مامان پسراش :

ولی من نرفتم بستری بشم

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

زیاده غذاهای شور زیادمیخوری؟

ملیحه مامان پسراش :

هیلاجون پاهات ورم نداره

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

نه من اصلا ورم نکردم

ملیحه مامان پسراش :

نه اصلامن قبل بارداری هم غذابی نمک میخوردم الان هم بی نمک میخورم

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

منم بی نمک میخورم اماچیزای شیرین زیادمیخورم

 پاسخ دادن