اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ،سمت راست شکمم و پامو لگنمو باسنم دردمیکنه البته شدیدنیس،درازمیکشم خوب میشه تا بلندمیشم دردمیگیره، غذاهم ک میخورم شکمم سفت میشه تا نیم ساعت،کسی هس اینجوری ؟

دخترنازم النا :

منم اینطوریم ولی سمت چپم دردمیکنه

خدا ممنونم که من رو برای بار دوم لایق دختر دار شدن دونستی شکرت خدا 38w :

من همینطورم استراحت که میکنم بهتر میشم عادی من چون بچه کوچیک هم دارم فعالیتم هم بالاس ولی باید به دکتر بگیم شماهم به دکترت بگو

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

منم اینجورم یکم سرپا میشم درد میگیره استراحت میکنم خوب میشه

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

منم اینجورم یکم سرپا میشم درد میگیره استراحت میکنم خوب میشه

دخترنازم النا :

ازچیه ب نظرتون

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

خب بچه داره بزرگ میشه بعد به لگن وکمر فشار میاد طبیعی

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

خب بچه داره بزرگ میشه بعد به لگن وکمر فشار میاد طبیعی

المیرا۳۸w :

وای خداکنه مشکلی برا نی نیامپن پیش نیاذ

المیرا۳۸w :

الی قلب مامانش خدا اززبونت بشنوه ابجی

دخترنازم النا :

المیراچن هفتته

المیرا۳۸w :

۱۳ هفته باران جون

المیرا۳۸w :

۱۳ هفته باران جون

المیرا۳۸w :

۱۳ هفته باران جون

 پاسخ دادن