اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها من یه علائمی دارم نمیتونم تشخیص بدم از چیه

دخترنازم النا :

چی علایمی

«*دخملم*» ۳۸W :

نه صعف دستو پا با پشت کمرم درست پایین گردنم دارم یه بضی وقتا عطسه میکنم بچم که هر کار میکنم بتز خودشو سفت میکنه

«*دخملم*» ۳۸W :

نمیفهمم سرماخوردم یا نه چون آبرزش بینی و گلو دردم ندارم

«*دخملم*» ۳۸W :

ویکس زدم با شال هم شکممو بستم بازم سفت میکنه خودشو

«*دخملم*» ۳۸W :

یکم تکون میخوره اما درد و ضعف داره میکشتم

«*دخملم*» ۳۸W :

گناه داره اگخ دردی که من میکشم اونم بکشه بمیرم الهی

 پاسخ دادن