اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خوبید من هفت ماه هس پریود هستم قطع هم نمیشه چیکار کنم

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

یعنی چی.یعنی واقعا۷ ماه هست پریودی.انوقت دکتر نرفتی

معصومه و پسرش23w :

یعنی چی؟

حسین مامان :

یعنی چی باردار هستی

ZAHRA :

نه نرفتم با یه دکتر حرف زدم گفت عفونت داری

ZAHRA :

بخدا هفت ماهه

ZAHRA :

نه مجردم

ZAHRA :

چیکار کنم قطع بشه

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

عزیز دلم مگه میشه حتما حتما دکتر برو .به مامانت نگفتی

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

دکتر زنان بری دارو میده خوب میشی تازه با این وضع حتما قرص اهن هم بخور کم خونی میگیری ها

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

خیلی خیلی بده واقعا به مامانت بگو پیگیر باشین

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

برا قطع شدن خونریزی جز دارو هایی که دکتر زنان بهت میده راه دیگه ای نیست

ZAHRA :

باشه چشم

ZAHRA :

نه نگفتم مامانم

 پاسخ دادن