اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

هفته ۴۱بارداری ام زایمانم برا سی بهمن بود و یک اسفند امشب کمردرد شدید دارم دلیلش چیه علایم زایمان چیان

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

الله اکبر41هفته

ستاره :

اره خب

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

کمردردعلایمشه

ستاره :

۴۰هفته و ۶روز دیگه اخرین تاریخیه ک باید زایمان کرد من فردا چهل هفته و یه روزم

ستاره :

امشب کمرم بدجور درده مهره پایین کمرم

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

اگه میخای دردات شروع شه دوقاشق اویشن بایه لیوان اب بجشون وبخورخیلی موثره

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

خب دردت داره شروع میشه

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

چقدره فاصله دردات؟

ستاره :

واقعا اویشن خوبه

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

بله توخانوادم خوردن که میگم

ستاره :

از ساعتای ۸شب یهو دوطرف واژنم درد گرفت از اونموقع کلا کمرم درده شاید از اونموقع ده دیقه ساکت بوده

ستاره :

یعنی خطرناک نیس اویشن بخورم تاکی شروع میشه دردام

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

احتمال خیلی زیاد دردزایمانه عزیزم راه برو و یه دوش آبگرم کوتاه هم بگیر موثره

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

نه هفته اخری خطرناک نیست

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

اویشن توهفته های اول خطرناکه

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

ببین اگه فاصله بین دردات 5دیقه س برو بیمارستان زود

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

بعدکه خوردی کم کم شروع میشه

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

ستاره :

درد دیگه ای ندارم جز کمردرد و شکمم یکم سفته

ستاره :

کیسه اب گرمم گذاشتم کمرم خوب نشد

عرشیامامان دنیا اومد :

خب کم کم درد سراغت میاد هم کمردرد میشی هم دلدرد

ستاره :

پس چرا از سرشب همش کمرم درد میگیذه

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

کمردرد باید بادردشکم باشه

ستاره :

زیرشکمم فعلا درد حس نمیکنم اما سر شب درد زیرشکم داشتم ک نمیتونستم راست شم

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

برواب اویشن بخورانشالله امشب به سلامتی زایمان میکنس

♡پسملم96/12/7 به دنیااومد♡ :

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

حتما موقعش نزدیکه من یه روزقبل زایمان سه ساعت کمردرد گرفتم صبح بعدخوب شدم بعدشبش ساعت3دوباره شروع شدبافاصله یه ساعت فرداشب 8بستری شدم 10ونیم بچم اومد

ستاره :

انشالله زایمان کنم اما فکر کنم تموم کرده باشم توخوبه

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

وسایلتو آماده کن عزیزم که آماده باشی

ستاره :

حسین و حسنا رحمت چقد باز شد چیا خوردی توام کمردردتنها داشتی

ستاره :

وسایلم یه هفتس امادس امروزم نزدیمی بدون پیشگیری داشتم ک میگفتم زایمان کنم چون از تاریخ سونوم گذشته قرار بود امروز زایمان کنم نکردم یمی تاریخش یک اسفنده

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

دیروزش کمردردبودفرداش دردشکمم اومد والاهیچی نخوردم دردم که دیدم شدیدشدتندتندراه رفتم دوساعت قبل بستری 1.5سانت بود گفتن برو 2ساعت راه برو ببا بستریت کنیم

ستاره :

اهان خدا کنه منم زایمانم زیاد طول نکشه راحت زایمان کنم

ستاره :

از سرشب کمرم خیلی درده هیچجام جز کمرم درد نمیکنه

فاطمه :

برو دکتر ...خدانکرده بچه مدفعو نکنه

ستاره :

ابریزش چیزی ک ندارم تا کیسه ابم پاره نشه بچه مدفوع نمیکنه امروزم نوار قلبشو گرفتم خوب بود

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

درد غیرقابل تحمل من شکرخداهمون دوساعت ونیم تو بیمارستان بودفقط ولی توپسرم حدود16ساعت جیغ کشیدم فقط

فاطمه :

اخه تو ۴۰هفترو رد کردی

فاطمه :

بازهرجور صلاحه خودته عزیزم

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

ایشالا خدا کمکت کنه راحت بشی بعدزایمان انگارواقعا دنیا روبه آدم میدن

ستاره :

حسین و حسنا خدا کنه مال منم زایمانم زیاد طول نکشه

ستاره :

برام دعا کنین بچه ها

ستاره :

فاطمه جون امروز چکاپ رفتم باز فردا دردام خوب نشد میرم

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

بیشتربه ارث مربوطه اگه مامانت ومامانش آسون باشه براتوهم آسونه،برامن مامانم ومامانش خیییلی سخت میشده ولی بااین وحودخودم هردوتابچه مو طبیعی خواستم چون سزارین عوارض زیادداره

ستاره :

من مامانم میکفت زیاد درد نمیکشیدم مامان شوهرمو نمیدونم

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

ایشالا حضرت زهرا خودش کمکت کنه،عزیزم موقع دردت از امام زمان وحضرت زهرا کمک بخواه مطمئن باش کمکت میکنن

ستاره :

انشالله مرسی گلم

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

آبجی یادت باشه موقع دردت نفس عمیق بکش و باز دمت روتاآخرفوت کن محکم هروقتم دردت شدیدترشد این عمل روتن تندانجام بده خیلی موثره توتحمل درد من اینسری امتحان کردم خیلی بهم کمک کرد

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

ستاره جون موقع زایمانت منم دعاکن آبجی بتونیم خونه پیداکنیم بخریم حموم دسشوییمون حیاطه با این بچه خیلی سخته،اسمم هم زهراس

مریم به انتظار گل پسرش :

دکترت در جریانه؟؟؟؟برو به دکتر بگو بچه زیاد نمونه

مریم به انتظار گل پسرش :

منم دعا کن به سلامت نی نیمو بغل کنم

🍅🍎H+Z=A🍉🍓 :

زعفران بخور اگه درد واژن و کمردرد داری و دردات میگیره ول میکنه احتمالا رحمت داره زیادی بازمیشه میزایی توو خونه, زعفران بخور برو بیمارستان سریع خانوم

نازنین :

حتما برو دکتر من واسه بچه اولم همین علایمو داشتم گفتم عادیه ولش نرفتم اخرش بچه.....حتما برو

ستاره :

حسین و حسنا حتما برات دعا میکنم گلم

ستاره :

چشم مریم چون حتما

 پاسخ دادن