اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ایجیا زیر دلم درد میکنه سه چهارروز پریودیم تموم شده بخاطر چیه

سما :

شایدعفونت داری

سورنا :

نمیدونم چیزی ازم نمیاد

 پاسخ دادن