اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

درسونو گرافی گفته شده 7 سی سی مایع آزاد در کلدو ساک خلفی مشهود است

👒شادی خانوم 👒 مامان شایان کوچولو :

تخمک ازاد شده برو اقدام

?الهه? :

تخمکت ازاد شده اقدام کن حله ایشالا

 پاسخ دادن