اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها دیامتر مغزی بچه هاتون چنده تو۳۰هفته سنو میزنه

 پاسخ دادن