اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام برا زردی نوزاد روش استفاده کردن کاسنی چطوریه

هلنا(14) :

نمیدونم

سما :

بااب قاطی کن بده بخوره

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

چند قطره بهش بده بخوره.

وآخرحموم عرق کاسنی باآب گرم قاطی کن باهاش بشوربچه رو

** رونا** :

هم چند قطره به بچه بدم هم خودم بخورم

معصومه و پسرش23w :

تو تشت بریز یه لیوان اب گرمم بریز بچه رو توش بشور..خودتم بخور..شیر خِشتم خوبه دم کن خودت خیلی بخور به بچم یه کم بده بخوره

معصومه و پسرش23w :

تند تندم شیرش بده بیشتر جیش کنه از بدنش بره

sofiya پسرگلم بردیا بدنیااومد. :

به نوزادهیچ چیزبه جزشیرنده.باعرق بشورش

 پاسخ دادن