اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام نی نی من۵۳ روزشه روزی پنج شش بار مدفوع میکنه یعنی اسهال داره مخصوصا وقتی شیرش میدم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نمدونم من بچه ام شیربالامیاره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شیرخودمومیدم بالامیاره ولی شیرخشک ونه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۹® :

روزای اول مدفوعشون زیاده به مرور خوب میشه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۹® :

اگه وزن گیریش خوب باشه مشکلی نیست

★إݪيݩأݦ★ ²۶/۹/۹۶ birth of my ムŋʝⓔℓ :

سعیده حتما چیزی خوردی حساسیت داشته بهش

★إݪيݩأݦ★ ²۶/۹/۹۶ birth of my ムŋʝⓔℓ :

من فهمیدم بچم به بادوم حساسیت داره هر وقت میخوردم کل روز استفراغ میکرد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من چیزی خاصی نمخورم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ازاول اینجور۲۰روزگی

 پاسخ دادن