اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان

آسمان :

سلام مهدیس خانومم

مهدیس :

خوبی آنیتا

آسمان :

اره رفتی از گروه منم رفتم

آسمان :

خودت خوبییی

هلنا(14) :

هلنا(14) :

آنی اتاقت م

مهدیس :

من دوبارع رفتم گروه تو نیستی هههههعه

هلنا(14) :

سلام مهدیس

مهدیس :

سلام هلنا

مهدیس :

خوبی هلی

هلنا(14) :

خوفی مهدیس

مهدیس :

بدنیستم فدات

هلنا(14) :

ممنون خدارو شکر

هلنا(14) :

چه خبر

مهدیس :

سللامتی هااااا

هلنا(14) :

آنی بیا اینجا

هلنا(14) :

شکر خدا

آسمان :

مهدیس تو هی میری میای حوصلم پوکید

آسمان :

منم اومدم بیرون بقیه هم ساکتن

هلنا(14) :

اصلا با تو قهرم آرزو

هلنا(14) :

هلنا(14) :

تو نی نی پلاس هستید همه

مهدیس :

منم هستم تونی نی پلاس

مهدیس :

من عادت دارم همش میرم ومیام

مهدیس :

جونم هلنا

هلنا(14) :

 پاسخ دادن