اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

شادی جون اگه همون اول میرفتیلاپاراسکوپی اینجوری نمیشدی دیدی منم مثله تواندو داشتم ولی لاپاراسکوپی کردم بعده چهارماهم باردارشدم

دیارجوونم :

دکترا منم خیلی ناامیدکردن من سنی ندارم بیست سالمه ولی رفتم بیمارستان دولتی توتهران گفتن هیچوقت باردارنمیشی وشرایطتت خوب نیست انقدمنوتدسوندن ولی وقتی رفتم پیشه رکتره خودم توکرج گفت بایدحتمالاپارا بشی چون اگه نشی به هیچ وجه باردارنمیشی منم به حرفش گوش کردم بیمارستان تخت جمشیدخصوصی توکرج عمل کردم خداروشکرازشم راضی بودم والانم باردارم

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

لاپارا چیه

دیارجوونم :

شبنم جون یه بیماری هست به اسمه آندومتریوزکه نازایی میاره پالاراسکوپی هم همون لیزر من بااون عمل بیماریمو رفع کردم

آسمان :

خدا کنه شادی هم حالش خوب بشه

دیارجوونم :

آنیتامن باشادی دوستم خیلی بهش گفتم برو لاپاداسکوپی کن اصلاعملش سخت نیست استراحتم نمیخواد

?مهربان خدا ? :

انا جون اول و اخر نداره بهم گفت اندو شما گرید 4 هست و اصلا دیگه به هیچی فکر نکن

 پاسخ دادن