اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دوستان یه سوال

مهدیس :

کیاتل دارن

آسمان :

من خخخه

مهدیس :

مال تودرسته

مهدیس :

تلم قط شدع میترسم فیلترنشه

لیلی?1373 :

جونم مهدیس

لیلی?1373 :

منم دارم

هلنا(14) :

هلنا(14) :

آنیتا در به در دنبالتم

مهدیس :

تلم قط شدع پیام نمیاد

مهدیس :

لیلی نمیایی گروهم

مهدیس :

جونت سلامت

هلنا(14) :

اه آنیتا هی فرار میکنی

مهدیس :

میره تل

مهدیس :

هلنا(14) :

من می‌خوام بنصبم به کوری چشم حسودا

هلنا(14) :

مهدیس این آنیتا پیدا کن

هلنا(14) :

بچه ها من می‌خوام شماره به شخص و بدن

خخ

مهدیس :

تل قط شدع نمیتونم پیداش کنم هلنا

هلنا(14) :

مهدیس :

نخنددعاکن وصل بشه

هلنا(14) :

اه من این آنیتا میکشم

##### :

مهدیس گروهت چیه بفرس لینکو

هلنا(14) :

سلام مانی

##### :

سلام هلی

##### :

چطول مطولی

مهدیس :

گروه دخترونه

مهدیس :

تلم قط شده

مهدیس :

خوبم خودت خوبی مانیا

هلنا(14) :

 پاسخ دادن