اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها دیشب همش خواب میمون دیدم خواب دیدم دارم پوستش رو میکنم که گوشتش رو بخورم

💞زینب بــانــو وشاهزاده نازش💞 ایلیای مامانی ۹۷/۵/۲۳زمینی شد ویک فندق تو راهی 7هفته💖 :

بزن تعبیرخواب

یاسمن میخوام مامان بشم :

وای چقد وحشتناک

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی گرفتار بیماری و عیب و نقصی می‌شوی، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی میمون تو را گاز گرفته است، یـعـنـی یا بیمار می‌شوی یا اینکه زنت به تو فحش و ناسزا می‌گوید.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌ای و بر تو پیروز شده است، یـعـنـی بطوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی‌کنی یا بدن تو دچار عیبی می‌شود که اصلاح نخواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو میمونی بخشیده است، تعبیرش این است که کسی دشمنی خودش را به تو نشان می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی میمونی [با توجه به تعبیر قبلی، میمون ماده] وارد خانه شده است، یـعـنـی تو را جادو می‌کنند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و عیب و ناخوشی می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه پیدا می‌کنی و او را شکست می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی میمون سوار اسب شده است، یـعـنـی مرد یهودیی با زنت فساد می‌کند.

اگر ببینی میمون با تو حرف می‌زند، یـعـنـی زن با تو به گستاخی حرف می‌زند.

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بعد از تو گردنش ی مار خون آلود اومد بیرون

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

تعبیر خواب میمون

دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.

❤👪L 👄👪O 💋👪V 💞👪E 💝parmis💝 :

عزیزم خون خواب را باطل میکنه یه صدقه بده

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بچه ها ميمونه خیلی زشت و وحشتناک بود

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

ببين نمیدونم خون بود یا نه مثل ی شاخه ی درخت به گردنش اضافه میشد ریشه میکرد

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

مانیا یعنی میخوای بگی همون زنی هست که تو گوشی شوهرت دیدی!!!!

هلنا(14) :

مانیا یه سوال

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

نمیدونم اما سه تا میمون بود هم میمون ها زشت و وحشتناک بودن

هلنا(14) :

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

هلنا(14) :

نگاه تو این تعبیر و خودت تنوشتیتلان

میشه بگید چجوری کپی میکنید بعد می‌فرستید

چون من می‌خوام متن بزرگ تو نت دارم بفرسم نمی‌دونم چجوری کپی کنم بفرسم

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

روی خود متنه دستت رو دو ثانیه بزار روش بعد بکشش بعد کپی رو بزن

هلنا(14) :

تنو شتیتلان نه ننوشتی منظورمه

هلنا(14) :

بعد چجوری بفرسم

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بعد بیا تو تله جایی که داری پیام میدی دوباره رو صفحه خالی دستت رو ميزاري نوشته paste اوکی میکنی درست میشه

هلنا(14) :

نمیفهمم

هلنا(14) :

کدوم صفحه خالی

هلنا(14) :

مهدیس عشق مامان :

مانیا ماریعنی دشمن داری که خیلی دوست داره نیشت بزنه زمینگیرت کنه

نیکا :

مانیا سیب خوردی؟

 پاسخ دادن