اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانما استفاده از پماد کلوتریمازول اشکال داره خیلی سوزش و خارش دارم

نازگلمـ.گل پسرم اومد❤ :

نه من دوتا تیوپ دکتر برام نوشت

آرزو :

آرزو :

من 26 هفتم

سارا۱۶هفته ودخترش? :

فقط هواست باشه اپیلکاتور رو نزاری کامل اندازه ۲سانت فقط کافیه

آرزو :

مرسی عزیزم

 پاسخ دادن