اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما برای سوزش بخیه جذبی سزارین چی خوبه؟

??نفس :

خودش میره

??نفس :

جذب که شدن

الهه؛مامان پرستار و پسرش آیهان :

زیاد طول میکشه؟

من دو هفته ش زایمان کردم

حالم خوب بود ولی از دیروز میسوزه

 پاسخ دادن