اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما توروخدا کیا بارداری خارج رحم داشتن علائمش چیه...

«*دخملم*» ۳۸W :

من نداشتم ولی خارج رحم لکه بینی داره با دلدرد آخه به لوله فالوپ فشار میاد

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

عزیزم من شنیدم درد قسمت رحم..ولی نمیدونم خودم

«*دخملم*» ۳۸W :

لکه بینی و درد علاعم شایع خارج رحمیه بعدم تا باردار میشی میری سنو مسخص میشه

معصومه و پسرش23w :

تشخیص اصلیش با سونو

الهام :

من الان کمی درد پریودی دارم ودیروز ی لکه کوچیک

الهام :

اخه چندروز پیش بتام اومده بود پایین

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من داشتم خارج ازرحم خیلی بده

 پاسخ دادن