اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ایا قرص اسلیم مکس واقعا لاغر میکنه

عشقم مسیح :

نمیییییدوووووونم واشه چی میپلسی میخوای شملتولاغرکنی

limits exist only in the mind😍✌ :

تنها راه لاغرشدن رعایت تغذیه و ورزشه

 پاسخ دادن