اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام پسرم یه هفته اشه مدفوع میکنه زرده طبیعیه؟؟

فرشته :

عرشیامامان دنیا اومد :

زردی هم داره

عرشیامامان دنیا اومد :

بنظرت چیکارکنم زیرمهتابیه بهش ترنجبیل هم میدم

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

بذارش تو شیر برنج من دخترم زردی داشت شیر برنج مالیدم به بدنش خوب شد

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

خودت لیمو شیرین زیاد بخوربا آب انار

حدیثه :

عرق کاسنی هم میگن خوبه

عرشیامامان دنیا اومد :

پریای مامان ودوقلوهای دخملش هلنا😙?وهلیا😗?نی نی ها۱۱ دی ۹۶ بدنیااومدن :

لباساشوکم کن هرچقدجاش گرم ترباشه زردیش بیشترمیشه من بچهامودکترفوق متخصص بردم بهم گفت

 پاسخ دادن