اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما.دخترم سه ماهشه.چند روزه اصلاشیرنمیخوره.ن شیرخشک ن شیرخودم.فقط وقتی شب تاصبح که خوابه یکم میخوره.چند روزه کارم فقط گریه س.تامیخوام شیربهش بدم جیغ میزنه وسرشو تکون میده که نذارم تودهانش.کسی بچش اینطورنبوده؟مدام زبونشومیجوه ومیاره بیرون

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

پسر من وقتی خیلی گرسنه و عصبی میشه سرشوتکون میده

شایدواسه توهمینطورباشه عزیزم

ونوس :

بعضی هامیگن میخوادلثه سفت کنه.بعضی هامیگن چون هم شیرخودتومیخورده هم شیرخشک.گیج شده دیگه هیچکدومونمیخوره

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

فک نکنم واسه شیرخک باشه

پسرمنم دوماه و نیمه هردو رو میخوره

ونوس :

دخترمن اصلانمیخوره.حتی وقتی سرحاله هم نمیخوره

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

دل درد و اینانداره؟

بینیش کیپ نیست؟

ونوس :

بخدا دیگه خسته شدم.تازه دل درداش داشت خوب میشد خیالم راحت بود.حالاهم اینجورشده

ونوس :

قطره میریزم توبینیش فایده نداره

معصومه و پسرش23w :

شاید گلوش درد میکنه؟

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

خب میبردیش دکتر

قطره مولتی بدی اشتهاش بیشترنمیشه؟

ونوس :

قبلا که دل درد داشت یکسره درحال مکیدن بود

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس دقیقا دختر منم اینجوری شده ...

ونوس :

دکترهم بردم چرت وپرت گفت

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

آبجی شیرت تلخ نیست

ونوس :

مولتی بهش میدم.بی بی ویت

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

من فقط یه حالت شنیدم بچه دوس نداره شیربخوره و فقط شب که خوابه میخوره اونم وقتیه که رفلاکس داره

دیگه نمیدونم والا عزیزم

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس حتما ببرش دکتر یا گلوش چرکی هست یاگوشش

ونوس :

اگه تلخ باشه پس چراشیرخشک نمیخوره؟چراشبهاتوخواب راحت میخوره؟

ونوس :

دکتربردم

ونوس :

معاینه کرد هیچیش نبود

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس جان دخترمنم از3 ماهگی کم کم اینطوری شد حالام بدتر...دکتر گفت هرچی بزرگتر بشه شیر خوردنش کمتر میشه اگه وزن نگرفت جای نگرانی دارخ

ی̑̑ـ̑̑ـ̑اس نازم به دنیا اومد :

عزیزم حتما ببر دکتر نشون بده

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

آهان من فک کردن فقط،شیرخودتونمیخوره.ابجی یه جاییش دردمیکنه

ونوس :

گفت احتمالاگیج شده بین دوتاشیر.یاداره لثه سفت میکنه یامث خودمون که چند روز حالمون خودبخودناخوش میشه اینم همینطوره

ونوس :

چرت وپرت گفت

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

بابا ببرش یک دکتر خوب...یک چکاپ کامل بشه چرت و پرت تحویلت داده

ونوس :

بخدا دیگه نمیدونم چکارکنم

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

پسمل طلا وزن پسرت 4 ماهگی چقدر بوده

ونوس :

حالا اگه تافردابهترنشد میبرمش ی دکتر دیگه

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

عزیزم شایدگوشش،دردمیکنه کنارلاله گوشش،رویکم ماساژبده ببین عکس العمل نشون میده؟

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

عسلم ۶۸۰۰بودپریروزواکسنشوزرم وزنشم کرد

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

وزن تولدش چقدر بود عزیز

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

منم امروز واکسن دخترم زدم خیلی گریه کرد شیر به زور میخوره

سما :

پسرمن پنج ماه داشت اینجورشدازشیرخودم زده شد

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

۲۷۰۰بودگلم.شماچی؟وزن دخملت چقدربود

سما :

شایدگلوش دردمیکنه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

الینام تولد2500 بود الان5500

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

عسلم پاش دردمیکنه اگه روغن حیوانی یاویکس داری بزن روی پاهاش خیلی اروم میشه

ونوس :

میترسم همینطوربمونه.تواینترنت سرچ کردم خیلی ها نوشته بودم بچمون تاهفت هشت ماه اینطوری بودکه باقطره چکون بهش شیرمیدادیم

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس جان راه برو و شیرش بده منم همینکار میکنم واگرنه نمیخوره

ونوس :

خدایاشکرت بعدش چکارکردی؟

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

ونوس جان نگران نباش شایدگوشش یاگلوش،باشه خوب میشه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

هیچکدوم ندارم...واکسن دوماهگیش تایک هفته بیقراری کرد و دوروز اول خواب نداشت حتی شبا

ونوس :

همه مدلهاروامتحان کردم نخورده

فاطیما نفس مامان و باباش :

خانما دختر منم وقتی شیر میخوره بعضی اوقات به زور قورت میده به نظرتون گلوش چرک کرده

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

عسلم دردداره گناه داره یه ویکس ازداروخونه بگیربزن روپاهاش.منم پسرم هنوزگریه میکنه ودردداره بعدازدوروز

ونوس :

وزنش الان خوبه میترسم ازاین به بعد وزن نگیره

فاطیما نفس مامان و باباش :

به دکتر که گفتم گفت واسه بینیش هست باید قطره بندازی

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

ونوس،جان چندماهشه

ونوس :

چهارم سه ماهش پرمیشه

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

من قطره بینی پسرموبازنکرداسپری بینی دادخیلی بهتره

فاطیما نفس مامان و باباش :

پسمل طلای مامان بامن بودی گفتی ویکس بگیرم

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

نه مامان فاطیماباعسلم بودم عزیزم

فاطیما نفس مامان و باباش :

باشه عزیزم

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

اخی ..عزیزم نگران نباش

ونوس :

لثه توچندماهگی سفت میشه؟

فاطمه. :

ویروسه ببرش دگتر

فاطمه. :

بچه منم همینطوری بود بستریش کردن

تیام :

سلام ونوس جان. منو تو باهم کاملا هم دردیم. نمیدونم بچم چشه. شیر نمیخوره. اما یه دکتر بردمش گفت رفلاکس داره براش رانیتیدین نوشت اونو دادم خداروشکر خوب شده بود و راحت شیرمیخورد.اما از دو روز پیش ک واکسن چهارماهگیشو زده باز دوباره هرکاری میکنم نمیخوره

ونوس :

دخترمنم رفلاکس داره.دوماهه امپرازول میخوره

ونوس :

تیام توچکارمیکنی وقتی شیرنمیخوره؟

مامان آقا اردلان :

ونوس پسر منم ۱۱ ام ۳ ماهش تموم میشه

همش دستاش میخوره و لب پایینش میزلره تو دهن

میگن اینا نشونه سفت شدن لثه.

منم ب پسرم هر دو شیر میدم

هم خودم هم خشک

خیلیم بد شیر میخوره ۲ پیمونه بزور خشک میخوره

ونوس :

فاطمه دقیقاهمینطوری بود؟ویروس چی؟پس چرا خیلی ناآرومی نمیکنه.فقط شیرنمیخوره.بستریش کردن بعدش خوب شد؟

ونوس :

مامان اردلان دخترمنم دستاشومیخوره زبونشومیجوه آب دهانش میریزه

ونوس :

ای خدا یعنی گذراست؟کاش زودخوب بشه.میترسم همینطوربمونه

تیام :

ویروس چیه ؟نه بابا .بچه ها ی مدت این جوری میشن. بعد شش ماه خوب میشن. من میزارم حسابی گرسنه بشه بعد خودش مجبوره میخوره

تیام :

عزیزم تو هم از سرشیشه استفاده میکنی هم سینه خودتو میدی. بعضی بچه ها اینطوری گیج میشن. برای شیرخوردن اذیت میکنن

تیام :

عزیزم تو هم از سرشیشه استفاده میکنی هم سینه خودتو میدی. بعضی بچه ها اینطوری گیج میشن. برای شیرخوردن اذیت میکنن

ونوس :

تاشش ماه؟خیلی سخته ک

تیام :

عزیزم تو هم از سرشیشه استفاده میکنی هم سینه خودتو میدی. بعضی بچه ها اینطوری گیج میشن. برای شیرخوردن اذیت میکنن

تیام :

بزار حسابی گرسنه بشه میخوره

ونوس :

تاپنج ساعت هم گذاشتم نخورده.گناه داره زیادگشنه بشه ک

تیام :

پسرمن ک ی مدت خیلی اذیت میکرد. بخدا گریه میکردم. اما کم کم خداروشکر داره بهتر میشه. باید صبور باشی دیگه فقط همین

تیام :

من قبلا با سرنگ یا قطره چکون بش شیر میدادم

ونوس :

چندوقت طول کشید؟

تیام :

من قبلا با سرنگ یا قطره چکون بش شیر میدادم

ونوس :

منم کارم گریه س فقط

تیام :

من قبلا با سرنگ یا قطره چکون بش شیر میدادم

تیام :

خوب شد. الان باز بعد واکسنش اینطوری شده. ولی گرسنه میشه میخوره

تیام :

خوب شد. الان باز بعد واکسنش اینطوری شده. ولی گرسنه میشه میخوره

تیام :

این تله قاطی کرده باز

ونوس :

میترسم باقطره چکون بدم بدعادت بشه مکیدن یادش بره کلا

مامان آقا اردلان :

وااای وقتی بچه شیر نخوره چقد حرص اوره...

منم خیلی حرص میخورم باهاش

بهار :

ونوس جان اتاقتو خوندم

پسر منم دو ماه و نیمه هست

10 روز پیش حالتهاش دقیقا و دقیقا عین بچه ی تو بود

دقیقا میگما

بردمش دکتر گفت تو دهنش برفک درومده

راستم میگفت چون خودم موقع گریه برفک رو تو دهنش دیدم

بهش قطره نیستاتین تجویز کرد

الان خداروشکر بهتره

نگا کن ببین تو دهنش برفک نباشه

ونوس :

بهارجون دکتربردمش.معاینه کرد.اگه برفک داشت متوجه نمیشد؟

 پاسخ دادن