اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی تو بارداری شلی دریچه ی میترال قلب داشته. وطبیعی زایمان کرده

sofiya پسرگلم بردیا بدنیااومد. :

 پاسخ دادن