اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

چند روزه پوست سر و صورتم سفت میشه

چکار کنم کجا باید برم

دکتر حمیده آقائی :

اول یک پزشک عمومی برید شاید ناشی از کهیر و حساسیت باشد.

 پاسخ دادن