اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من چندهفتمه بچه ها ۲۱تیراولین روز اخررین پریودیمه

شبنم(مامان آرام فندقی) 97/6/18دخملم زمینی شد :

 پاسخ دادن