اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان من ازدست مادرشوهرم کلافه هستم چکارکنم

... :

چی میگه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بزن دهنشوسرویس کن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

تحملللل

عایشه جان دخترنازم :

چطوری بزنم

... :

سلام مامان مهسا من پریسیمام

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بادست خخخخ

عایشه جان دخترنازم :

من اگه جواب خق روبدم میره تمام روستا پیش فک فامیلاش ابروم میبره

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

سلام عزیزام خوبی انتل کجابودی

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

حاک توسلش

عایشه جان دخترنازم :

کاسه صبرم لب ریز شده

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

ثمین مناتی تری خخخ

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

شوهرت چی میگه

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

دقیقا مثل من

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

پیش هم زندگی میکنین

عایشه جان دخترنازم :

موندم چکارکنم سه سال اززندگی مامیگذره به اندازه سه قرن دردرنج دیدم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخخ مریم بزاربیام دهنشوسرویس کنم خخخ

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

مگه پیش هم زندگی میکنید؟

عایشه جان دخترنازم :

اره وقتی اقام میگه زمینی مشحص کن یعنی بهم بده تا خونه بسازم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اره بیش همم ازشانس بدشششش

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

پریسماملدی

عایشه جان دخترنازم :

سعیده خوب توچه طوری رفتارمیکنی بامادرشوهرت

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

همه ما از این مشکل ها داریم....ببین نهایت اش اینه ۱سال قهر میکنن باز دوباره آشتی میکنن....اینو بدن که همیشه این معضل رو خواهیم داشت...همگی.......ببین فحش و کتک کاری بدترین حرف ها و کارها....باعث نمیشه که رابطه تون قطع بشه....نهایت اش باشه چندسال ولی بازم بخاطر رابطه مادر و فرزندی آشتی میکنید....پس فقط خودتو بزن به در بیخیالی

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

بنظرم جواب بده هرکاری میدونی صلاحه انجام بده گوووووووور بابای حرف مردم مهم خودتی شوهرتم بگو منو دوس داری جدام کن دق نکنم بگو اگه میخوای رومون به هم وانشه جدا بشیم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

لایک زیبا

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

فقط باید زرنگ باشی با سیاست گاهی وقتا که تنهایید بچزونیش ولی پیش کسی احترام اش کن مخصوصا شوهرت....بعد اون هرچی ام بدت رو بگه.....کسی باور نمیکنه

sadaf :

سلام یه سوال بپرسم

عایشه جان دخترنازم :

بدبخت شوهرم خسته شد ازبس بامامانش دعواکرده

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

فقط کمی سیاست ......

عایشه جان دخترنازم :

بپرس عزیز

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بچه ها بیاین تو اتاقم دارم از درد ميميرم

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

پس توام خودتو بزن به اون راه....فک کن کر هستی...‌‌هیچی رو به خودت نگیر....حرف هم که میزنه میبینی چرت میگه....حرف بیار بین حرف اش

عایشه جان دخترنازم :

چطوری سیاست کنم راهنماییم کن ابجی به خداخسته شدن دلم میخوادبرم خونه مامان برای همیشه امابه خاطرشوهر هنوزموندم

عایشه جان دخترنازم :

مانیاابجی بزاردوستان راهنماییم کنند

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

واه مریم جون بی حیالش فک کن زنبورویزویزمیکنه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

چت شده مانیاجونم

عایشه جان دخترنازم :

اگه اسم منوبگیره ناراخت نمیشم امااسم مادرپدرم رومیگیره

*محیامامان بارانا :

بخدا من بدترازتوم سرم داره میترکه ازدستش. راضیم بمیرم ولی اینو نبینم راحت شم

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

جلو شوهرت دولا راست شو که مامان چی میخوای ......شوهرت که رفت....تا حرف زد جواب بده.....میبینی چرت میگه.....روتو کن اونوور......چیزی میخواد الکی بگو مامان جان ببخش من نمیتونم خستم...ولی جلو شوهرت چیزی خواست بگو مامان تو بشین من هستم....به مرور یاد میگیره یه من ماست جقد کره میده

عایشه جان دخترنازم :

خب چکارکنیم من تو

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

اون فحش میده توام غیر مستقیم بزار تو کاسش

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

اون فحش میده توام غیر مستقیم بزار تو کاسش

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اره حرف بازیباست مریم جون عملشون کن خاله

عایشه جان دخترنازم :

من صبخ هااصلاصبخانه نمیخورم وشبهاشام میرم خونه مامانم اماباز دست بردارمن نیس بااوان جاری های من اینطورنیس فقط بامن همین طوره چون جوابش رونیدم

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

بچت گریه کردنی وقتی تنهایید بگو دردت بخوره تو سر خانواده بابات.....خخخخ....

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

جواب اش رو میدی یانه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

بچت وقتی نا ارومه....بگو مامان جاش شما تو خونه ای گریه میکنه میشه برید بیرون ....خوابید صدا میکنم

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

کلا تخریب اش کن ....حالا چیا میگه بهت....که ناراحت میشی

عایشه جان دخترنازم :

گفتم اماجلوی جاری هایم نه اون مادرشوهرم خرف میزنه راه میره توی حموم دستشوی وقت خواب وبیداری هی هی غرغرمیکنه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخخ گلام برا

بیکس :

متنفرم ازش واه واه

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خب بزار بگه.....به ک.و.ن.ت نگیر....وقتی ام وسط غر غر چیزی میخواد یا صدات میکنه دیر جواب بده....بگو نشنیدم.....بزار بفهمه که واست مهم نیست غر غر کردنش

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

زهراجون توهم دلت پره

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخخخ اینم حرفی

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

همه دلشون پره‌.....ولی گاهی وقتا باید یه سری چیزا رو حساب نکنی وگرنه دیگه زندگی برا خودت سخت میشه‌..

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

مریم بهش بگومن جوابتونمیدم ولی همین قرانی که میخونم توروبگیره انتل روانی

بیکس :

خیلب انقد بدم ازس ، همش میهد بچمو میگیره بعلش دختر منه عاشقم و از این کسشعررا میگه

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خخخ مهسا....به این سراحت بگه که طرف سکته میکنه...باید یه عمر آدم علیل جابه جا کنن

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

وای زیباجون مادرشرهرم بهم حرف بزنه جوابشوطوری میدم که بفهمه من ازش ناراحتم واونوهم ادم حساب نمیکنم که غصه بخورم

بیکس :

میخوام بگیدم خفش کنم

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خخخ زهرا خوب نوشه دیگه....ولی من خودمم بدم میاد بچمو بغل میگیره

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

زهرااهل کجای

بیکس :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخخخ به خدادلم منم ازمادرشوهرمریم پره

مریم دخترخواهرمه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

زهرامادرشوهرمنم بعضی وقتابچه هاموبغل میکنه من بدم میاد اخه یع بارگفت دوتادختراوردی برامون چسربیاراخه دست منه روانی

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بیکس :

میگفتی تورو سنه نه ، انگار دیت ماست خدا داده خب

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

دیشب منم همچین زایش کردم...رفتیم چای نداد که هیچ.....پدرشوهرم گفت قبل شام نرید....گفتم مامان یه عالمه غذا درست کرده ریخته تو قابلمه ببرم.......سریع نگفت نه بخدا خسته بودم‌.‌بشینید حاظر کنم و اینا

بیکس :

وقتی با دخترم اونجوری حرف میزنه انگار منو اتیش میزنن انتل خانوم

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

بیخیال....چاره چیست‌‌‌.....موجودیست چندس‌‌..فقط خدا لعنت اشون کنه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخخ حالاکی ازمادرشوهرانتظارداره

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخخخ واقعازهرا

بیکس :

خدا زودی محوشون کنه راحت شبم ، دستش شکسته روزگار من سیاهه هرروز باید برم ریخت نحسشو ببینم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

امین زیبا

عایشه جان دخترنازم :

من که ببینه بدترغرغرمیکنه میگه نان نیس انقدرپول حرج کردم برق زیادمصرف میظه

فاطمه :

سلام منم با شوهرم قهرم بخاطر دخالت مادرش و کارایی ک کرده الان امدم خونه بابام طاقتم نمیاد شش روزه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بچه ها مادرشوهرمن خدایی خوبه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بزرگترین شانس زندگی داشتن مادرشوهرخوبه همیشه سعی میکنه بهترین لباس هارو بپوشم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

هیچ کاری به کارم نداره خداروشکر

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

منتظرخدالعنتشون کنه که دوتاعاشق تفرقه می اندازن

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

چی مهسا؟

بیکس :

خوش بحالت ، مگه داریم مگه میشه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خداروشکرمهرنیاموفق باشی

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بقران خوبه تا حالا دخالتشو ندیدم خداروشکر

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بامنتظربودگ مهرنیاجون

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

مرسی مهسا خداکنه جاریمم خوب باشه من خیلی دوست دارم اطرافیانم که باهاشون درارتباطم خوب باشن

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

حتمافامیلته مهرنیا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خداکنه ان شاءلله

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

نه غریبه است

... :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

... :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

انتل کجالفتی تو

عایشه جان دخترنازم :

مهرنیاجون ختما خداترس هست

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

الان چهارساله با خاهرشوهرم تو یه اپارتمانیم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

مانشالله چهارسال اونم باخواهرشوهررررررر

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

پریسمادوباره غیب شدی انتل

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

موفق باشی......

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

باور میکنین بعضی وقتا یادم میده بهم میگه خوب بخورخوب بپوش همه جا برو خوش باش

... :

مهسا جون تله واس من قاطی کرده

... :

هر چی مینریسم میگه تلاش مجدد

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خوش به حالت مهرنیا

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

خواهر شوهرم میخواد بره جاریم بیاد

... :

حرفاتون میخونم ولی نمیتونم پاسخ بدم واس من کار نمیکنه امشب شانسی کار میکنه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

تورو خدا دعا کنین جاریمم خوب باشه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

تله که عاشقت بودحالاقاط کرده خخخح

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خوب ادمای خوبی هستن...دختر ام به مادر میره.....وقتی مادر بزنه در دخترش که احترام زن داداش ات رو نگهدار اینجوری میشه....همه اینها بستگی داره خانواده رو کی اداره کنه‌‌.....وقتی یه بزرگ گذشت داشته باشه مطمئنا اون خانواده موفقی میشه‌‌...چون اعتدال رو برقرار میکنه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خخخحخخخ جاری ان شاءلله اونم مثل خواهرمیشه برات عزیزام

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

همیشه خواهرشوهرم کمک دستم بود تو مهمونی ها تو خونه تکونی

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

نزار بره حیفهههههه

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

تعریف نمیکنم از خودم ولی منم براشون خوبم احترامشون دارم بیشتراز داداششون

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

اخه جاری داره میاد خونه برادرشوهرمه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

از خدا میخوام اونم اخلاقش خوب باشه

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

مهرنیا محبت ازیه طرف نمیشه وقتی توبه اون محبت نیکی کنی اونم جوابشومیده گلم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

ان شاالله همینطورباشه گلم

عایشه جان دخترنازم :

ای کاش مجردباقی میموندم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اینطورنگودلت میادعایشه روبنگاه ماه فرشته خدابهت داده بی حیال اون روانی

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

عایشه جان دختر نازم

شما اهل تسنن هستین؟؟؟؟؟؟

عایشه جان دخترنازم :

 پاسخ دادن