اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

حوصلم سر رفته بدجور

بیکس :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منم بدجورحوصلم سررفته

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

حامله نیستی؟

fatemeh.m :

fatemeh.m :

سرمم درد میکنه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

شام درست کردین

فرناز@:-) :-):- :

کجا رفته حوصله ات

فرناز@:-) :-):- :

تو جیب شوش و باید باشه

فرناز@:-) :-):- :

پا دور تو شه. بچرخ باشوشو

fatemeh.m :

کی شام گذاشته؟

فرناز@:-) :-):- :

پا شو یه دور بچرخ تو شهر با شوشو

فرناز@:-) :-):- :

فاطی چی داشتی بیام بخورم ابجی

fatemeh.m :

من شام نذاشتم عزیزم سرم بدجور درد میکنه

 پاسخ دادن