اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نسترن خواهری کجاییییییییییییی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سلام اجی چطوری

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

سلوم چطوری چیکارمیکنی...من اعصابم خرابه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خوبی نی نی خوبه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

چرا خدانکنه چته

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

پسرم تنبل بازی درمیاره براهمین

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

دلم برا لگدای محکمش تنگ شده ..به هرکی میگم میگن بزرگ شده دیگه براهمین

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وااای اینکه اعصاب خوروب نداری

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

میگم ک واسه اینکه بزرگ شده وروجکت

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

بخدا تویه حدی این فکرا داعونم کرده میگم بدکترم بگم زود برداره بچه رو

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اره ولی برا من دوباره برگشت ب همون ۸ ماه حرکاتش بازم زیاده نسبت ب اون دو روز ک هیچ حرکتی نداشت

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

تو گفتی بدکترت چی گفت راجب حرکتاش

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

برووو بابا بچه هیچش نیست بذار رشدشو ادامه بده تو چرا الکی میترسی اجی

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

خداروشکر.ماشاءالله بگو. .

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

برووو بابا بچه هیچش نیست بذار رشدشو ادامه بده تو چرا الکی میترسی اجی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

گف داره بزرگ میشه جاش نیست بچه باید ۵۲ سانت بشه و سه کیلو و خوده ای چطو جاش شه براتو معلق بزنه خخخخ

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

حرکت دارها فقط سرمیخوره ..دیشب شوهرم ازهرسش روم پتو کشیده میگه فک کن تو بچه ای جات تنگه چطوری حرکت میکنی ..خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

نشستنی بیشترمیشه حرکتاش خوب میره اینور اونور

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

گفت 52سانته ؟؟؟؟معمولا

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

حق داشت خخخ منم اینقدگفتم ب شوهرم میگفتم وای تکون نمیخوره نکنه بندناف پیچیده باشه یبار دعوام کرد گفت تو همش الکی فکر بد میکنی

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

شوهرمن میگه حالم ازحاملگیت بهم میخوره شبا میام خونه فقط میگه کم خورد زیاد خورد بسه دیگه بازم بری یه پولی الکی بدی دکتر میای خوب میشی خخخخخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اره ۵۰ تا ۵۲ یه بچه نرماله

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

منم ازبند ناف خیلی خیلیییییییی میترسم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خخخخ خب یکم تپل شدیم زشت شدیم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

باز خوبه لک نزدیم و از این چیزا

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

میگه از حرفات حالم بهم میخوره به منم استرس میدی

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من گردنم یکم انداخته لک خداروشکر صورتم ن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

فک کردم میگه از قیافه و اندام خخخ

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

ن میخوای به کشتن بدی اینوخخخخخخخخخخخخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

تازه منکه شوهرم میگه شبیه مردا شدی خخخخ تازه من همش ۷۵ کیلو شدم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من لک نزدم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

بگو برو باباخخخخ دارم برات کاکول زری میارم بایدم اینجور باشه

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

چرا من گردنم زده

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

چی بگم دیگه مردان والا بچه میخان زبونشونم سه متره خخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ارزو چقدد دوسدارم زودتر ببینم بچه م چ شکلیهههه واااای قربونش برم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من اون زبونشو سه سانت میکنم خخخخخخخخخخخخخخخ

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

آرع منم خیلی بعضی وقتا واقعا واقعا دلم براش تنگ میشه...من پیاده روی میکنم زود بیاد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

روزی چقد میری پیاده؟

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من یه وقت میبینی شب میریم بیس دیقه سی دیقه بیشتر میریم یه روز اصن نمیرم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من شوهرم نمیبره میگه ن بزا بچه بزرگ بشه..بعد 37میبرمت...ولی من امروز صب یه نیم ساعتی رفتم قشنگ ولی بعداینکه اومدم اونجام درد گرفت

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وااای دیگه یماه دیگه میبینمش ببینم چشاش چطوریه لباش دماعش موهاش قربووونش برم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من خیلی روزا نمیرم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

منم لنگم درد میگیره تا میرم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من رفتم سونو چهاربعدی قشنگ دیدمش کپیه شوهرم وبرادرشوهرمه خیلی واضح انگار.3/4انداختم الانم گذاشتم تصویر زمینم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ارزو تو لباس صفر گرفتی براش؟

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من هم صفر هم یک ولی یک میبرم بیمارستان خیلی ریزن صفرا

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

از روهم سرهم میپوشونم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

واقعا؟؟؟منم دیدم عکسشو تو ۱۲ هفته ک رفتم هم قشنگ لباش و دماعش و اینا معلوم بود منم عکسشو دارم تو گوشی الان ولی بنطرت ۳۷ هفته برم برام فیلمشو میریزه؟

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

کلی هم لباس گرفتم دیگه بزرگ 3/4/5/

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من فقط ۴ دست صفر گرفتم بهم گفتن نگیر ولی گفتم یک بزرگه ۴ دستگرفتم

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

من تو انومالی هم فیلمشوداد بهم تو سونوگرافی معمولی خوب نمیشه ...یباربرو 4بعدی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من فقط تا دو گرفتم مرده گفت نگیر بذار مد جدید میاد بعد عید

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

۴ بعدی نشنسدم ولی همون ک ۱۲ هفته رفتم گفتن سه بعدیه

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

ن بابا بگیر آوردی خونه تعطیلاتم اس لنگ میمونی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من برم ارزو جان شوهرم اومد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

فعلا خدافظ اجی

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

اونجا خیلی کوچیک بود اصلا فرم سرش هنوز زیاد درس نشده بود

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

برو گلم خداحافظ.

 پاسخ دادن