اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

مانیا بیا اینجا

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

بهترنشدی عزیزم؟؟حسن کجاس؟

 پاسخ دادن