اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ایا کچلی سکه ای در ریش درمان داره؟

فاطیم😒 هه😏 :

 پاسخ دادن