اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها مانیا چی شد؟؟حالش خوب شد؟؟

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

چش بود مگه

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

گفت زیر دلم خیلی درد میکنه..

آسمان :

انقد غصه خورد اینروزا منم نگرانشم

 پاسخ دادن