اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها کی تو بارداری لخته تو خونش بوده حالم بده خیلی میترسم دارم سکته میکنم دعام کنین دارم میرم بیمارستان

الهام :

لخته توچی بوده

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

ینی چی لخته تو خونش بوده؟نکنه منظورت تو ادرار هس؟

«*دخملم*» ۳۸W :

تو رگام خون لخته شده

«*دخملم*» ۳۸W :

اکه بره تو قلب یا مغزم خیلی خطرناکه

«*دخملم*» ۳۸W :

میترسم گفتن زایمانم پر خطره

💙💜کوثر💙💜 :

بسپاربه خدا

💙💜کوثر💙💜 :

قرص میدن عزیزم نگران نباش برطرف میشه

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

چیزی نیست گلم سزارین میکننت دیگه خوب میشی توکل به خدا

 پاسخ دادن