اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها بیاین ی لحظه زیر شکمم تیر شدید میکشید زنگ زدم دکتر گفت برو زایشگاه صدا قلب رو بشنوه زایشگاه صدا قلب رو نفهمید گفت برو آزمایش عفونت ادراري بده منتظرم تا جوابش بیاد تو رو خدا واسم دعا کنین نکنه خدای نکرده بچم تو شکمم مرده باشه الانم همش زيرشکممه تکون نمیخوره

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

انشاالله چیزی،نیست گل من

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

خدا رو شکر لکه بینی نداشتم

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

نهههه عزیزم هیچی نیس انشاالله به خودت استرس نده

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

خیلی میترسم چيزيش شده باشه

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

حتما عفونت داری

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

نه اگه چیزی شده بود لکه بینی داشتی

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

آخه اينقدر درد داشتم که گریه کردم و مجبور شدم زنگ زدم دکتر

سما :

یه چی شیرین بخوررودست چپ بخواب

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

اگه عفونت نداشتم پس مال چیه

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

نمیتونم تکون بخورم بچه ها

سما :

بروزایشگاه بگونوارقلب نوازدبگیره

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

کاش بچم ی خورده تکون بخوره خیالم راحت شه

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

نه بابا ازم نگرفتن گفت نمیشه

سما :

مانجوبخور

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

نداشتم دهانه رحمم رو ببينن

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

اما الان دردم کمتر قبل شده

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

مانجور چیه?

maede :

عزیزم استرس داشته باشی بچه تکون نمیخوره

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

اگه مرده باشه خدای نکرده لکه بینی داشتم

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بخدا کلافم

maede :

انشا الله که چیزی نیست توکلت به خدا باشه گلم

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

انشالله

یسناقلب مامانی... :

مانیا جان بعضی دستگاهای زایشگاه ها قدیمین دقیق نیستن بعدم دل درد منم از اول حاملگیم تا الان داشتم.....

یسناقلب مامانی... :

ولی دیگه تو روخدا دختر پسر نکن

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

آره بخدا غلط کردم فقط سالم باشه

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

آجی يسنا من زیر شکمم داغون بود درد داشتم

یسناقلب مامانی... :

گلم رحمت الان موقع بزرگ شدنشه کلی ب اطراف فشار میاره باعث درد میشه وقتی خودتم بترسی هی خیال میکنی دردش خیلی شدیده منم 16هفتم بود رفتم کلینیک مامایی صداقلب بچم نشنیدن انقد ترسوندنم سونو اورژانسی فرستادنم وااای ک چقد ترسوندنم بعد ک رفتم سونو همه چی در امن و امان بود..... استرس نداشته باش

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

خدا از دهنت بشنوه من خیلی بی کسم تو رو خدا واسم دعا کن آجی

یسناقلب مامانی... :

وقتی ک لکه بینی نداری نگران نباش

یسناقلب مامانی... :

باشه عزیزم حتمااااا انشالله ک هیچی نیس استرس رو از خودت دور کن

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

باشه آجی انشالله که تو هم به سلامتی زایمان کنی

یسناقلب مامانی... :

قربونت گلم

 پاسخ دادن