اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

آجیا شوهرم دیسک کمر داره خیلی دردش می کنه چیکار کنم دردش کم شه تو رو خدا جواب بدین؟

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

بادکش بنداز آبجی ...من امروز هر خونه ای رفتم دیسکش گرفته بود

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

بادکش چجوریه؟

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

جاریه منم بیچاره دیسکش گرفته بود بادکش انداختیم خوب شد کلی

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

با لیوان میندازن ازقدیم

💜💜💜کوثر💜💜 :

کرم دیکلوفناک بگیرین بزنین

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

از اونا

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

آجی کرم نداریم کسی هم نیست برامون بخره

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

اونو باید دکتر انجام بده

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

خیلی داره اذیت می شه بمیرم براش نوبت دکتریشم شنبه س

💜💜💜کوثر💜💜 :

میدونم دیسک دردش شدیده منم بابام داره

 پاسخ دادن