اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام نازلی سودا نسرین ساناز نجمه خدیجه ندا

هلنا(14) :

??نازنین??د ?? :

.... :

کجابودی تــــــــو؟اصلاقهلم باهات

??نازنین??د ?? :

الان توضیح میدم اومدن میخونن

هلنا(14) :

??نازنین??د ?? :

سلام سودا خوبی الان میگم واستون

??نازنین??د ?? :

اول یه تبریک بگم ب ساناز م انشالله خدا حفظش کنه واست چند وقت پیش اومدم ب ساناز واسه فوت پدر بزرگش تسلیت بگم دیدم چت های من ثبت نمیشه تله قاطی بود

.... :

سلام کجابودی سریع توضیح بده

هلنا(14) :

هر وقت خراب شد تله با یک شماره دیگه بیاید یا دیگه شماره جدید بدید

??نازنین??د ?? :

خواستم ب نازلی جواب بدم ثبت نمیشد گفتم چند روزی صبر میکنم تله درست میشه. که نشد

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

سلام خانما

نااازنین چطوری کجا بودی تو خیلی نگرانت بودم بیشتر وقتها اتاق میزدم صدات میکردم

??نازنین??د ?? :

بعد تله رو پاک کردم دوباره نصب کنم دیدم کد نمیاد

هلنا(14) :

نه اگه اینجوری شد باید از اول شماره بدی

??نازنین??د ?? :

سلام خواهری دارم میگم حالت چطوره ممنون ایدا

هلنا(14) :

نازنین من همون هلناییم که باهاش بد بودی هاا

.... :

نازنین منم تله روپاکیدم دوباره نصب کردم درست شد

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

خیلی دلم برات تنگ شده بود

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

خخخخخ آره آیدا

??نازنین??د ?? :

بعد با خط تازه نصب کردم دیدم میگه ارتباط با پشتبان واسم نصب نمیشه این چند روز هم مراسم داشتیم

هلنا(14) :

من همونم

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

فدات عزیزم خوبم تو فکرت بودم خوب شد اومدی خیلی خوشحالم امیر عباس چطوره

??نازنین??د ?? :

تا الان زدم درست شد فقط میتونستم پیام بخونم

??نازنین??د ?? :

هلنا برو بیرون

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

چه مراسمی ابجی

??نازنین??د ?? :

ممنون مرسی خوبه سلام داره ؟؟؟ چخبر ا نی نی خوبه /// سودا اوضاع چطوره

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

ولش کن خواهر

هلنا(14) :

واسا فعلا بیای

.... :

خوش اومدی نازنین دیگه چه خبرا؟

??نازنین??د ?? :

مراسم نذری پختن واسه هیت

هلنا(14) :

اوندفع من گزارش دادم خراب شد الانم خدا وکیلی گزارش میدم

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

اونم خوبه انگار داره فوتبال بازی میکنه لگد میزنه خخخخ

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

اهااان قبول باشه گلم

.... :

من فردا میخام برم شیراز خرید.شایدزود بخابم

??نازنین??د ?? :

این انگار تنش میخاره دوباره گزارش بدم بلکه لیستش رد بشه واسه پلیس فتا اخه اون روز گفت اسفند

??نازنین??د ?? :

سودا دارو میخوری هنوز؟؟ نازلی خدا حفظش کنه

??نازنین??د ?? :

هلنا هیچ خری نیستی

.... :

اره نازنین.یه هفته هس معده درد دارم از همه غذاها بدم میاد گشنم میشه ولی چیزی دلم نمیکشه بخورم

.... :

نمیدونم چه دردی گرفتم

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

ممنون عزیزم

نسرین.د. :

سلام نازنین

نسرین.د. :

کجا بودی دختر

??نازنین??د ?? :

از همون که گفتی چهل روز؟؟؟

.... :

??نازنین??د ?? :

الان خواستم بگم نسرین اومد خوبی اجی

هلنا(14) :

نگاه باشه من میرم باهات کاری ندارم

میدونی چرا گفتم خودمم

چون فکر کردم پشیمون شدی

چون فکر کردم با هام دوست شب

چون از دروغ متنفرم

چون تازگیا هویت اصلیم و گفتم

چون...

اشکال ندارد من میرم مهم نیست بای

هیچ وقتم گزارش ندادم

چون گذاشتم ولی ها بمونه

نسرین.د. :

خوبم مرسی خواهر

نسرین.د. :

تو چطوری ابجی

??نازنین??د ?? :

برو بابا نمخوام باهات دوست بشم هر کی هستی باش

.... :

شبتون بخیر.بوسسس

??نازنین??د ?? :

??نازنین??د ?? :

شب خوش سودا لی لی خوشکل بگیر

??نازنین??د ?? :

نسرین واست ویژه دعا کردم انشالله خیر باشه واست

??نازنین??د ?? :

نازلی او روز گفتی من تو خونه لیمو دارم با نخل با گل محمدی

.... :

نازنین برای منم دعا میکنی یانه؟

??نازنین??د ?? :

اله مگه میشه یادم بره شما ها رو

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

سلام آبجی گل

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

نی نی پ.لاس و نصب کن

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

بچه‌ها اون ورن اینجا کم تر میان

نسرین.د. :

ببخشید داشتم به شوهری وداداشم سفره باز میکردم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

گروه مخصوص داریم چند تا خودمونیم

نسرین.د. :

مرسی ابجی

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

نسرین باجی نمیشماری ها ؟ چی سرده

نسرین.د. :

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

نسرین.د. :

سلام باجی

چیو نمیشمارم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

تل.گرام و که پاک کردی .

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

پیام دادم جواب ندادی

نسرین.د. :

نسرین.د. :

بهرگوشیم؟؟

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

نسرین.د. :

نه پاک نکردم دلت اکانت کردم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

نه شارژ پولی ندارم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

تو نی نی پلا.س

??نازنین??د ?? :

نسرین ب شوهری برس

نسرین.د. :

سفره باز کردم خودم خوردم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

هوووی نازنین

??نازنین??د ?? :

نازلی هم رفت خدیجه که هیچ

نسرین.د. :

خدیجه باجی پیام دادم تو تله

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

من از دست مبین پناه اوردم دست شویی

نسرین.د. :

خخخخخخ

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

خخخخخ دارم یکم به آرامش میرسم

??نازنین??د ?? :

??نازنین??د ?? :

انشالله زودی بزرگ بشه واست که راحت بخوابی

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

ببخشید گوشیم زنگ خورد

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

من چی؟نازنین

نسرین.د. :

نازنین جون مرسی که به یادم بودی

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

پاهام شکست خخخ

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

مرسی گلم قربونت

نسرین.د. :

نسرین.د. :

خدیجه برو خونه یهو میبینی روده هات ریختن بیرون

نسرین.د. :

منم جرم گیر ریختم سرویس

برق میزنه

ادم دوس داره همش بمونه اون تو

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

سلام خدیجه

نه ابجی من تو باغچم یه انجیر یه انگور داشتم الانم گیلاس و گل سرخ و انگور سیاه کاشتم

توی هال هم یه گل بزرگ یه نخل طبقه طبقه ای و الوورا و یه شمعدونی دارم

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

نازنین من یه لحظه برم صدا ماشین در اومد لباس ها بردارم بندازم بیرون

??نازنین??د ?? :

افرین نازلی

??نازنین??د ?? :

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

نازنین بیداری ؟کارت دارم

نازلی🌾د🌾 😍 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💕💕 ........................... :

نازنین برنامه نی نی پلاس نصب کن بعد اسمتو بزن نازنین د ، تا راحت پیدات کنم ببرمت توی گروهمون اونجا مثل تله طب شماره نمی افته ، خیلی بهتر از تله هست یادت نره بزن نازنین د

منتظرم ابجی

 پاسخ دادن