اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سللللاااااام

من قصد بارداری دارم چكار باید بكنم دكتر چ ازمایشاتی مینوسه

هلنا(14) :

تله طب بارداری بنصب

هلنا(14) :

هلنا(14) :

هلنا(14) :

هلنا(14) :

Miss,Zahra :

 پاسخ دادن