اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ب همه دوستان خوبین

😟تنها😕 :

سلام مرسی تو خوبی

😟تنها😕 :

رفتییی

😟تنها😕 :

😐😐😐😠😠😠

هلنا(14) :

مهدی🙋🙋 :

اتاق مخ زنی راپاک کردی😂😂😂😂

مهدی🙋🙋 :

یاشار باران نفس سه تایی ریختن روسرزهرا ک مخشوبزنن برای یاشار عجب گروه دلالی😂😂😂😂😂

هلنا(14) :

به به بالاخره مهدی کم پیدایی

😟تنها😕 :

چقد ضرر مفت میزنی

😟تنها😕 :

یاشار :

خخخخ عزیزم زهراجون بزارایناازحسادت ک و ن ش و ن بسوزه👉👈😂😂😂😂😂😂😂😂

مهدی🙋🙋 :

ازحسادت😂😂😂😂😂به مادرجندگیت حسادت کنم حسادت😂😂😂😂😂😂اخه مادرجنده گول زدن ی بچه ک و ن ی حسادت داره

😟تنها😕 :

سلااااام

😟تنها😕 :

خووووبین

😟تنها😕 :

حوصلم پوکیدد

😟تنها😕 :

کجااااااین😐😐😐

مهدی🙋🙋 :

توکس مادرتن

😟تنها😕 :

کسی نیس😞😞😞😞

یاشار :

یاشار :

کسی نیس

 پاسخ دادن