اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها کسی از مانیا خبر نداره؟چیـشد دیشب؟حالش خوب شد؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

اره رفت بیمارستان سونو شد گفتن مشکلی نداره بچه خداروشکر

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

ولی همچنان درد داشت....

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

عزیزم..خداروشکر..

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خداروشکربچه اش سالمه ولی خودش یکم دردداشن

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

بخاطر استرس هستش..خدا لعنت کنه باعث وبانیش رو

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اره

آمیـــــــن

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خدانکنه الهی خودش،بمیره هرکسی اتاق میزنه

🎉ملیسا وفرشته کوچولوش سلین خانوم..🍼97/9/7🍼🎉 :

اون روهم خدا لعنت کنه که با احساسات بقیه بازی میکنه

 پاسخ دادن