اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نسرین اجی جواب ازمایشوگرفتی اجی خبربده منتظرم

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 96/12/14 اومد ❤ :

بهار گ ر و ه داریم تو ت ل نسرینم هست میای

آتنا :

سلام منم ببر

فاطمه :

دوستات

فاطمه :

سوال دارم

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 96/12/14 اومد ❤ :

@Amininasrin

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 96/12/14 اومد ❤ :

آتنا این آ ی دی دوستمونه بهش پیام بدخ

نسرین و عشقش وحید :

منفی بود

 پاسخ دادن