اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام اجیا دوروزه خعلی پاهام داغ میشه ، سوزش ادرارم دارم . توازمایشام عفونت نداشتم ازچی میتونه باشه، این Ac=15w,2d تو سونوم ینی چی ؟

₡₪↯♥ "SaMaNe"ReZa"35wآلوچه مون ♥↯₪₡ ۸۱+۷۲=۹۸ :

۱۵wکه یعنی۱۵هفته

₡₪↯♥ "SaMaNe"ReZa"35wآلوچه مون ♥↯₪₡ ۸۱+۷۲=۹۸ :

پریودیت عقب نیوفتاده

الیسا ? علیسان :

۱۵ هفته و دو روز هستی

فاطمه :

دوستان یکی جواب منو بده

المیرا۳۸w :

سمانه جان من ۱۵ هفته حاملم

المیرا۳۸w :

جان فاطمه

المیرا۳۸w :

مرسی الیساجون

 پاسخ دادن