اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من ازاین برنامه هامیرم ولی یکم بکاراتون به گذشتتون فکرکنید چی بودین چی شدین حیف فحشایی ک بخاطر بعضیا خوردم هرکاری دوسدارین بکنین بای

 پاسخ دادن