اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام نفس نفسم زندگیم هستیم کجایی امشب نمیدونم چرادلم جوش میزنه برات اگه اومدی برام پیغام بزارباشه😘👈زهرایادت نره گلم توهم ساعت01:30اینجاباشی خانومم

یاشار :

اومدی زهرا

😟تنها😕 :

اره اومدم

یاشار :

دوس دارم از اول تاآخرزندگیتوبرام تعریف کنی مشکلاتت روبگوخوشیاتوغمهاتوهمه چیرو بگو

😟تنها😕 :

هههه چی بگم

یاشار :

اول ازآشنایی پدرمادرتوبرام معرفی کن بعدخواهربرادراتووادامه ماجرا ازخودت بگو دوس دارم زندگی نامتوبدونم

😟تنها😕 :

نمیدونم از کجا بگم

😟تنها😕 :

میخوای چیکار؟

یاشار :

واینکه چیاتوزندگی اذیتت میکنن چه حرفایی چ کارایی

واینکه چی باعثبانی شادیت میشه خوشحالت میکنه ازصفرشروع کن ازاول دوس دارم همه چیتوبهم بگی

یاشار :

گفتم ک اول ازمعرفی خونوادت شروع کن بیاجلو

😟تنها😕 :

میشه تو یکم از خونوادت بگی بعد من بگم

😟تنها😕 :

الان مخم هنگه

یاشار :

فک کن اومدی پیش یه روانشناس میخوای بهت مشاوره بده ک چطورزندگی کنی بهتره چکارایی روبایددورش خط قرمزکشیدوازشون دوری کردوکدوم روبایدچسبیدبهش

یاشار :

ن اول توبگو

یاشار :

چراهمش دوس داری مخالفت کنی

یاشار :

راستش من فک نمیکنم تو17سالت باشه من فک میکنم 12یا13سالته

😟تنها😕 :

ن بابا حالت خوبه

😟تنها😕 :

بخدا ۱۶سالمه

یاشار :

آخه حرف زدنت ب دخترای 17ساله نمیخوره خیلی کودکانه صحبت میکنی تصمیم میگیری وبحث میکنی یااینکه قهرکردنت ونازکردنت همش شبیه ب دختربچهاس

یاشار :

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

وااااا

😟تنها😕 :

واقعانک

😟تنها😕 :

یعنی بهم اعتماد نداری

😟تنها😕 :

رفتییی

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

میخوای باهم کات کن؟؟

😟تنها😕 :

یاشار :

چ ربطی داشت زهراهمش داری تفرح میری

یاشار :

گوشیم زنگ خوردداشتم صحبت میکردم

یاشار :

راستی زهراتودنبال دوس پسرمیگردی یااینکه دنبال یکی ک بهت راه رونشون بده ک خطانکنی توروب جون مادرت راستشوبگوب خاک عزیزات قسمت میدم

یاشار :

وای خدا دارم دیووونه میشم خدایااااهیچ مردی روگرفتار زنهاااا نکن

😟تنها😕 :

وااااا

یاشار :

خدافظ زهرا

😟تنها😕 :

اتاقتو بپاک

یاشار :

ب قبرپدرم بخندم اگه بخوام جوابتوبدم

😟تنها😕 :

قهر کردی

یاشار :

چ غلطی کردم خدااااا

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

وااا چرا

😟تنها😕 :

چرا اینجوری شده

😟تنها😕 :

حالت خوب نیس

😟تنها😕 :

ولی من ۱۶سالمه

چرا باور نمیکنی

😟تنها😕 :

اتاقتو بپاک

یاشار :

من ازیه حیووون پسترم اگه بخوام دیگه باهات مث قبل باشم هرچی بینمون بودتموم

یاشار :

نمیپاکم توهم واسه من دیگه مردی تموم شدی زهراقلابی

😟تنها😕 :

چرا ی دفعه اینجوری شدی

😟تنها😕 :

وااا چراااا

😟تنها😕 :

چراااا چیشده

😟تنها😕 :

میشه بگی چیشده

یاشار :

خداچرامن اینقدخنگ بودم این همه بچها میگفتن امامن.....

😟تنها😕 :

چی شده

😟تنها😕 :

چته؟؟؟؟؟

😟تنها😕 :

یاشار :

امامن اسرارداشتم بمونم کمکش کنم گفتم گناه داره این همه ف ح ش خوردم بی احترامی بهم شده

😟تنها😕 :

برو بابا حالت خوش نی

یاشار :

هیچی بی خیال زهراهرچی بودتموم اگه واقعا میخوای خوب زندگی کنی ازنفس کمک بگیر ازش بخواه بهت کمک کنه بهت مشاوره بده راهنمات باشه

یاشار :

منوفراموش کن ن خانی اومده ن خانی رفته

😟تنها😕 :

واااا مگه من چیکار کردم ؟؟؟؟

😟تنها😕 :

چی بهت گفتم

😟تنها😕 :

چرا اینجوری شدی؟؟؟؟؟

یاشار :

هیچی مگه قراره آدمی دادبزنه ف ح ا ش ی کنه بعضی وقتی سکوت هم علامت خیلی چیزامیتونه باشه وقتی ازش سوال بشه

😟تنها😕 :

چی میگی زبون بسته

😟تنها😕 :

من رفیقش مشکلی داری عایا

😟تنها😕 :

زرتو پرت نکن

یاشار :

دیگه تمام همه چی تموم شد خدافظ سعی کن ازخودت ضعف نشون ندی زودناراحتیت روبروز نده کاری نکن ک همه بفهمن نقطه ضعفت چیه ودس بزارن روش روچیزایی ک اذیت میشی بی تفاوت باش ک اگه بخوای ناراحتیت روبروزبدی طرف چت میکنه روهمون نقطه و عذاب میکشی حالاهم بااااای

😟تنها😕 :

اوسگول پلشت

😟تنها😕 :

ناموسن چی زدی

😟تنها😕 :

زری گریه میکنه

یاشار :

😂😂😂😂😂من پلشتم خخخخخ👉👉👉👉👉

😟تنها😕 :

چجوری دلت میاد دلشوبشکونی

😟تنها😕 :

چیش خندع داشت😐

یاشار :

مهدی بازاومدی👉👈☝☝☝☝☝😂😂😂😂

😟تنها😕 :

خدایی یه تختت کمه

😟تنها😕 :

یاشار :

بگو ناموسا👉👈🤔😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

الووو داره میگریع

😟تنها😕 :

ناموسا😕

یاشار :

بااای زیادی فک زدی مهدی حالاگمشو ع و ض ی

یاشار :

🤔😂😂😂😂😂🤔

یاشار :

☝☝☝☝☝☝☝☝☝

😟تنها😕 :

اصلا توکی چرا رفیقمواذیت میکنی

یاشار :

😱😱😱😱😱😱😱😱

😟تنها😕 :

عوضی جدو ابادته

یاشار :

ای بی پدر👉😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

دیه دوسش نداری¿

😟تنها😕 :

بی پدر خودتی

یاشار :

ن مامانیتودوس دارم باآبجی کوچیکتو👉😂😂😂😂😂براشون نقشهادارم

😟تنها😕 :

پشمک😂

😟تنها😕 :

گوه خوردی

یاشار :

خخخخ مادرتوگایدم مهدی ب ی ن ا م و س 👉👈😂😂😂😂

😟تنها😕 :

من رفیقشم زبون نفهم

😟تنها😕 :

عینه ابجیمه

😟تنها😕 :

عن اقا

یاشار :

ای حداپوکیدم ازخنده😂😂😂😂🤔

😟تنها😕 :

درست بزر

😟تنها😕 :

خدایا تورابه این شب های عزیزت مریضاروشفا بده

یاشار :

ای بی خونواده دیدی ازسگم کمتری کسی ک اسم دخترروخودش میزاره ن ا م و س نداره

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

گوه بخوربیاقرار

یاشار :

بی اصل بی خونواده

😟تنها😕 :

تابهت ثابت کنم دخیم

😟تنها😕 :

چقدرشما عینه بچه ها میحرفی

😟تنها😕 :

😂😂😂😂

یاشار :

دیگه باچه اسمایی اومدی اینجاچندماهه بااین اسما اینجایی خوت هم خسته نمیشی ازبس باجندتاگوشی ازخودت سوال میکنی بعدجوابشومیدی بعدب خودت ف ح ش میدی

😟تنها😕 :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

یاشار :

وقتی ب خودت ف ح ش ناموس میدادی داشتی جق میزدی هااا👉👈😂😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

تواول بروطرزه چت کردنتویادبگیر بعد پی بده همش غلط املایی داری ضایع میشی 😂

یاشار :

دیگه باچه اسمایی اینجایی حال کردی الان چندمین باره مچتومیگیرم بدبخت ح ر و م ز ا ده

😟تنها😕 :

به امام من دوستشم

یاشار :

ب اسم خاطره هم اینجایی ودیگه

😟تنها😕 :

زهراگریع میکنه

😟تنها😕 :

بگووووز باو💨

😟تنها😕 :

توبه مانمیخوری بخوری جرمیخوری

😟تنها😕 :

😂😂😂😂

یاشار :

وچنداسم دیگه بزارفک کنم باباتوچقدبی زات ک ث ی ف ی اه اه حالم بهم خورد

😟تنها😕 :

خودم براش زید پیدا میکنم

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

فک کردی طعفه ای

😟تنها😕 :

بد بخت

😟تنها😕 :

یاشار :

راستی مهدی اسم خواهرت بودزهرا وااااااای خدادیدیدبچها دستی دستی داشت دست منومیزاشت تودس خواهرش خخخخخ

😟تنها😕 :

عخی ازکون سوزیت نمیتونی ج بدی

یاشار :

بدبخت واسه خواهرش میخواس کمک کنه نیازش باراورده بشه👉👈😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

شفات میده

😟تنها😕 :

ناموسن خیلی کصخولی😂

😟تنها😕 :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

یاشار :

حالاگمشو ک ث ا ف ت بزارهمه بیان ببینن مهدی داشت واسه خواهرش پسرجورمیکرد

😟تنها😕 :

چی شد زبونتوموش خورد

یاشار :

همه بایدبیان ببینن ک مهدی بی ناموس اومده واسه خواهرش پسرجورکنه👉👈😂😂😂😂

😟تنها😕 :

زری اصلا دادا نداره

یاشار :

دیدی چطورمچتوگرفتم ای بی پدر

😟تنها😕 :

من رفیقه زهرام

یاشار :

ای مهدی بیچاره دستت روشده دیگه نمیتونی جمعش کنی 👉👈😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

بی پدرخودتی

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

یاشار :

حالابرو واسه خواهرت بمالونش بگوبعدا یاشار میاد

یاشار :

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝😱😱😱😱😱😱😱😱😱😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

خیلی کص.....

یاشار :

گمشودیگه ک ث ا ف ت عن

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

برینم برات توپاکت

😟تنها😕 :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

عی خدا

😟تنها😕 :

اتاقتوبپاک

😟تنها😕 :

دیوووووووث

😟تنها😕 :

سرت به کی گرمع

😟تنها😕 :

جون مادرت اتاقو بپااااک

😟تنها😕 :

یاشار حالش خوب نیس

معلوم نیس چی زده

یاشار :

بچهااتاق خوب بخونین متوجه میشین چی شده

یاشار :

نفس داغونم کردی باحرفات

این مردمی ک میبینید یک گله گوسفند هستند نه فکر دارند نه قدرت تلاش..😒😑 :

خاطره مهسا بوشهریه😓😒

Nafas :

سید هستی

 پاسخ دادن