اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی میدونه فولیکول تخمدان چیه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

سلام

فولیکول بخشی از تخندانه که تخمک ازش ازاد میشه

بهتره تله طب بارداری نصب کنی اونجا جواب سوالات و خوب میدن اینجا اصلا کسی نیست اگه باشه هم که دعوا دارن

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تخمدان

Bahar :

فولیکول وقتی بالغ بشه تخمک ازش آزاد میشه . و پریودی اتفاق میفته

سمانه? :

سلام سوالتو برای چی پرسیدی اگه واسه ازمایشه تاتوضیح بدم اگه واسه تشکیل اتاقه که هیچی

 پاسخ دادن