اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دوستای گلم من اومدم هستین؟

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

سلام عزیزم

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

خوش اومدی

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

خوبی گلم

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

چه خبر

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

مرسی فدات شم

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

قربونت

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

از سایه چه خبر

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

سلامتی خبری نیس

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

خبری ندارم ازش منم امروز اومدم تو بازی درخواست دادم بهش ولی جوابمو نداده

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

ساناز و سایه مامان شدن شهلا

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

واقعا؟

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

بسلامتی

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

خدارو شکر

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

اره بسلامتی بغل بگیرنش

شهلا *د* خدایا شکرت دخترم ۱۱ آبان اومد :

ان شاءالله نوبت ما هم میشه

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

خدا کنه انشاالله

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

ابجی جونی من فعلا میرم دوست دارم خداحافظت

هلنا(14) :

سلام ممم

 پاسخ دادن