اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما نمیدونم برای چه دختر سینمو بد میگیر وقتی هم میگیر زود ول میکنه سیر نمیشه فقط دستشو میخوره کمکم کنید

...ملکا :

دخترم ۹ اشفند ۲ ماهش میشه

هلنا(14) :

نمی‌دونم والا

هلنا(14) :

ملیسا?نفس مامانشه? :

نذار دستشو بمکه

بعدا باعث میشه دندوناش کج در بیان

فتانه :

سلام.شاید سینه ت نوک نداره واسه همین نمیتونه بگیره

هلنا(14) :

ملیسا?نفس مامانشه? :

انگشتشو چسب بزن

فتانه :

ب گوش هاش دست بزن شاید گوش درد داره چون بچه ای ک گوشش درد میکنه نمیتونه مک بزنه

ملیسا?نفس مامانشه? :

اول یکم ازشیرت بدوش دهنش تا مزه شیرو بدونه

بعد میخورخ

ملیسا?نفس مامانشه? :

آره فتانه راس میگه

ملیسا?نفس مامانشه? :

اگ درد گوش داش پشت گوشاشو باروغن زیتون یا وازلین ماساژ بده

روزی دو سه بار

سرشم روسری ببند ک گوشاش هوا نره

...ملکا :

میک میزنه زود ول میده

...ملکا :

وقتی میخوابونمش ۵ دقیقه نمیشه بیدار میشه

...ملکا :

اولا خوب میگرفت امروز اینجوری میکنه بد میگیره

...ملکا :

اره الان که شیرش دادم گوششو مالیدم خوب خورد باز ول کرد

تیام :

شاید طعم شیرت عوض شده. ببین بهش شیشه ندادی ؟یاپستونک؟اگ دادی ک فاتحه شیر دادنو بخون

...ملکا :

نه شیشه میگیر نه پستوتک‌

...ملکا :

نمیدونم از چی

...ملکا :

فقط گوششو میمالم یکم میخوره باز ول میکنه باز که میمالم باز نمیخوره

...ملکا :

نمیدونم چه کار کنم فقط دستشو میخوره

...ملکا :

اصلا نمیخوابه

 پاسخ دادن