اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

✅ ناب ترین: جرج برنارد شاو حالا که ما یاد گرفته ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم. و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم. فقط یک چیز باقى مانده یاد بگیریم! آنهم اينكه مثل یک آدم روى زمین زندگى کنیم

 پاسخ دادن