اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها میگم بایدچیکارکنم که دهانه رحمم بازبشه و دردام شروع بشه؟

روشنا عشق مادر :

وای منم همین سوال دارم

روشنا عشق مادر :

بچم سرش اومده پایین خداروشکر

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 1396/12/14اومد ❤ :

مامان مینای از کجا فهمیدی سرش پایینه؟

 پاسخ دادن