اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه هاچیکارکنم دخترم شیرمیخوره ولی هرکاری میکنم آروغ نمیزنه

فاطمه. :

هیچی اگه دل درد نمیگیره د

ولش کن

فاطمه. :

لابد اروغ نداره

پرستو پرررر :

شاید زده متوجه نشدی باید شیرش که تموم شد سریع بندازیش رو شکم دست به پشتش بکشی ۵دقیقه ای شایدم بیشتر

آرزو :

سیر میشه؟ یا کم میخوره؟

🎶ملودی و عشق ١ ساله💝🧚🏻‍♀️🤱🏻🧜🏻‍♀️ :

مال منم آروغ نمیزنه

فاطمه. :

ملودی اونو بگیر حتما کوچیکهبلد نیست بعد کولیکی میشه نگیریا

🎶ملودی و عشق ١ ساله💝🧚🏻‍♀️🤱🏻🧜🏻‍♀️ :

فاطمه پرستاره گفت اگه نمیزنه اشکال نداره

همین که بزنی پشتش کافیه

بعدا که شیر اومد آروغ میزنه

من که فعلا آغوزه

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

شکمشو یواش مالش بده

 پاسخ دادن