اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نرگس حدیثه اجی های خوبم بیاین اینجابحرفیم

هلنا(14) :

هلنا(14) :

من بیام

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

خوش اومدی عزیزم

nasrin.D :

سعیده برو اتاقمو بخون

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

سلام عزیزم .

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اعصابم خورده پریم نیومده

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

سلام نرگس جونی

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نرفتی آز بدی

nasrin.D :

نرگس بیا تو گروهم اقدام ی ها ا نجان

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

قبلا درد پری داشتم الان اونم ندارم

هلنا(14) :

یکی نه به ما سلامی داد نه چیزی

ای خدا

nasrin.D :

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

سلام هلناجونم ببخشید خواهری

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین عزیزم من شوهرم براهمین برنامه هم گیر میده شاید همینم بپاکم نمیتونم بیام

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه سعیده جون آز ندادم ونمیدم میدونم منفی میشه

nasrin.D :

نرگس جون نی نی پلاس هست منم تله و پاک میکنم فقط اومدم بگم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

سلام هلنا

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نسرین جون باشه عزیزم برنامشو ندارم گرفتم میام

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اینجا خوبه که چرا میخوای بپاکی؟؟

هلنا(14) :

سلام خوبید

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

وووویی نرگس پاک نکنی عزیزم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من میام اینجا مشکلاتو میخونم خیلی عصبی شدمه

هلنا(14) :

سلامتید

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خخخ سعیده هی میگم امروز بپاکم فردا بپاکم دلم نمیاد

هلنا(14) :

جاتون خالی لواشک ترش میخورم

به به به

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

ای خوبیم شکر

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بدنیستم هلنا جون

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

بارداری هلنا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نوش جان

هلنا(14) :

عالی باشید ایشالله

هلنا(14) :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

سعیده کی وقت پریته؟

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نرگس نا امید نباش بخاطر اینکه مطمانم بشی برو یه آز بده

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ممنون .همچنین

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

اجی من دوم اسفند موقع پری بود اما ۲۷بهمن شدم نمیدونم چرا ایقد جلومیفتم

nasrin.D :

نرگس اونجا خیلی بهتره

فقط تو گروهی هستی که هم شرایط تو هستن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

شنبه بی بی میزنم منفی شد میرم دکتر امپول بده بشم

nasrin.D :

نرگس اینجا ادم عصبی میشه و روحیش داغون

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

چن روزه عقب افتادی

nasrin.D :

اونجا خیلی بهتره باز خود دانی

من پاک کرده بودم تله رو فقط نصب کروم که بهتون بگم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

سعیده من چند بار قرص اورژانسی خوردم پریم جلو میوفتاد نخوردم دیگه نشدم زود

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره نسرین درسته .حالااگه شوهری اجازه داد میام

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

۲۴وقت پریم بود

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نمیدونین چرا جلومیفته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

حالت تهوع دارم گاهی ولی فک کنم از تیروییدمه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نمیدونم والا ولی شنیدم جلو بیوفته خوبه

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

شنبه برو آز بده انشالله که مثبته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین آز ندادی؟؟

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

حدیثه نیستش

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه سعیده نمیرم شوهربیچارمم خسته شد از بس بردم آز دادم بی بی میزنم دیگه اگه باشم نشون میده

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نمیدونم من مستقیم اومدم اتاق تو

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

انشالله که اینبار جلو خدا ضایع میشی ایقد هی میگی منفیه انشالله که مثبت بشه ضایع بشی خخخخخ اووووف

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خخخخ ان شاءالله خدا از دهنت بشنوه

nasrin.D :

نرگس جون مثل تله طب هست فقط با اونایکه توشرایط خودت هستن انتخاب میکنی

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نرگس یادم رفته خونت کجاست اهل کجایی

nasrin.D :

بیای خوشحال میشم

nasrin.D :

من نه ازندادم

nasrin.D :

بچه ها من همش حس دسشوی دارم دستشوی بزرگ

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

فراموشی گرفتم

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نسرین عقب افتادی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

باشه نسرین جون .نگفتی نرفتی آز؟

❤پسرم زندگیمه❤ 1396/12/25فرشته کوچولوی من زمینی شده :

ابجیا سلام یه سوال داشتم شماها خودتون یا اشناهاتون بیمارستان ام البنین مشهد زایمان نکردین ؟میخاستم ببینم چجوریه وهزینه اش چقدره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من اهوازم

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

منکه نه زایمان کردم نه هم مشهدی ام

nasrin.D :

نه نرفتم عزیزم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

مامان میثم اطلاعی ندارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

علایمم داری؟

nasrin.D :

من دیروز وقتم بود نشدم ولی ۲۷پری تستم منفی شد دیگه تصمیم گرفتم تا یه هفته صبرکنم نشدم تست میزنم

nasrin.D :

فقط دست میزنم درد سینه دارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

منکه ۲۴وقتم بود ۶روز بعد تاخیر بی بی منفی شد حالااگه نشدم باز شنبه میزنم

nasrin.D :

خب یاحق اگه اومدیم منتظرتونم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

منکه هرماه درد سینه داشتم بعد پری میشدم اینماه درد سینه هم ندارم

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

خب نسرین زود تست زدی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نسرین جون اگه نیومدم هرچن وقت ی بار بیا تله دلم تنگ میشه بران

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من لک لکم میام موقع سوال کردن

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

نرگس من هرماه موقع تخمک گزاریم شوهرم نبود اما الان دیگه خونه هست خونم بیفته نمیزارم تا ده روزه دیکه هیچ جابره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خخخ پس خوب بچسب بهش نزار از دستت دربره

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

اره اگه میزاتمش که تاحالامیرفت

 پاسخ دادن