اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کیا بچه شون رفلاکس معده داره؟

هلنا(14) :

نمیدونن

زندگیم(s:o:m)نرگس :

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

علاعمش چیه

زندگیم(s:o:m)نرگس :

بچه م خیلی بالا میاورد آبکی اصلا چیزی تو معدش نمیمونه دکتر بردم گفت رفلاکس معده داره یه شربت داد الان بهتره

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

منم دقیقا اینجوریه

ونوس :

شربت چی؟

ونوس :

دخترمن رفلاکس داره امپرازول میخوره

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

شربت امپرازول؟

ونوس :

ونوس :

ساختنیه

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

خوبه براش؟

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

چجوری؟

تیام :

پسرمنم رفلاکس پنهان داره.شیرنمیخورد. خرخر میکرد ته گلوش

تیام :

الان رانیتیدین میخوره بهتره خداروشکر

ونوس :

آره.خوبه.داروخونه خودش درست میکنه ن من

ونوس :

رانیتیدین ضعیفه رو دخترمن اثرنداشت

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

تیام بچه ت چند وقتشه؟

زندگیم(s:o:m)نرگس :

ب من شربت رانتیدین داد

زندگیم(s:o:m)نرگس :

بچه من حتی وزن نمیگرفت بی حال بود اصلا وزنش تادو ما تعقیری نکرد ازمایش سونو فرستادن گفتن رفلاکسه الان بهتره پنیری میاره ولی هنوزم بالا میاره

تیام :

چهارماهشه

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

من سه ماهشه .می تونم دکتر نبرم از داروخانه شربت راینتیدین بخرم؟

تیام :

عاره بابا گیاهیه. روز سه بار ی سیسی قبل شیر بده بهش

زندگیم(s:o:m)نرگس :

بچه منم سه ماهشه ببرش دکتر دکتر خودش با توجه ب وضعیتش بنویسه

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

می ترسم دکتر بنویسه برا سونو و آزمایش

زندگیم(s:o:m)نرگس :

ازمایش فقط ادراره چیزی نیست واسه اینکه خدای نکرده عفونت نداشته باشه

زندگیم(s:o:m)نرگس :

سونو هم اگه آبکی بالا بیاره اونم مثل ابشار ن مثل استفراغ بعد مینویسه

 پاسخ دادن