اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اونایی ک نوزاده یکی دو ماهه دارن .شما هم فقط قطره آ د میدین ب بچ هاتون؟؟یا چیزای دیگه ام هس؟؟بعد 25 قطره چند میلی لیتره یا چند سی سی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من نمیدم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سلام الهام جون

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سلام سعیده جون

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من بهش نمیدم اصلابنظرمن بدردنمیخوره

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ا د رو نمیدی؟؟؟راستی پسرت بهتر شد آجی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

بیانی تی پلاس الهام خوبه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه نمیدن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من خیلی برنامه دارم.دیگه وقته اون نمیشه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

نه بده بهش سعیده جون چون تو شیره مادر این ویتامینا نیس ک میگن قطره شو بدین

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

هیچی دیگه بهش نمیدی ویتامین اینا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خاله ام گفت شیرت سرده گرمی بخورزنجفیل میخورم عااالیه شده

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

سعیده پسرتو بردی متخصص واسه استفراغش؟؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

قطره اش بدرد بخورنیی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نوبت نداشت براشنبه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خدا روشکر خوب شده..سعیده ب نظرم دیگه بهش شیر خشک نده..

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الانکه استفراغ نمیکنه زنجفیل خوردم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

کمکی میدم!!

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم دیگه نمیخوام شیر خشک بخرم براش..چون دستگاه گوارش بچه حساسه نمیتونه تحمل کنه دوتاشو باهم قاطی میشه بابا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چون من بیشتربرنج ومرغ میخورم ازاونه برنج سرده ونفاخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من پسراولمو ازشب اول هم شیرخودمم هم شیرخشک میدادم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم وقتی برنج میخورم روش زیره میریزم هم واسه شیر خوبه هم سردی برنجو میگیره..توام امتحان کن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

الهام جان شارژم تموم شد الان گوشیم خاموش میشه گلم فعلا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چشم ممنون خواهرجون

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم خیلی خسته میشم پسرم همش شبا گریه میکنه اصلا از سینم شیر نمیاد..ولی ترجیح میدم نگیرم میترسم شیر خشک بهش نسازه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

برو عزیزم مراقب خودتو گل پسرات باش

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

امروز خوشحال بودم شیرخودموخورد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ن اشالله شیرخشک همه چیش میزونه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خدا روشکر ک خورد.ایشاله ک هیچ وقت دیگه اونطوری نشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ممنون گلم فدااات

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

۲۵قطره تقریبا۰/۶سی سی میشه عزیز

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

من ب جز آ د مولتی ویتامین میدم

ینی بهداشت داده

آ د واسه قد کشیدن خوبه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ممنون مریم جون..رو این قطره چکونا ک توی جعبه آد هس اصلا علامتش معلوم نیس

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

وا

چرا

خو عوضش کن قطره چکانو

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

چرا ب پسره من مولتی ویتامین نمیده

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

مجبور میشم با قطره چکون بریزم توی قاشق بهش بدم

آرزو :

قطره چکون ک راحتتره عزیزم.هر قوطی ک 15میلی هس برا 15روزشه ینی روزی 1میلی میدی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

یعنی یه قطره چکون کامل بدم بهش؟؟

ماه آفرین?? :

من از اول مولتی ویتامین بهش دادم

ماه آفرین?? :

روزی ی میل

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

ماه آفرین دیگه آ د نمیدی اونوقت؟؟

ماه آفرین?? :

تا حالا هم قطره از بهداشت نگرفتم ،خودم میخرم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

خودت مولتی گرفتی یا بهداشت گفت بده

ماه آفرین?? :

نه دکترش گفت یا آد یا اینکه مولتی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

بهداشت انگار داره ماله خودشو میده همش کم میاد

ماه آفرین?? :

من کاری به بهداشت ندارم فقط بخاطر واکسنش میبرم,خودم تصمیم گرفتم

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

پس واسه اوته ک بهداشت ب من مولتی نمیده..فقط آ د میده فکر کنم مولتی 6 ماه بشه میدن

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

منم متخصص چند بار بردم ولی درباره قطره اینا یادم رفته بپرسم اونم چیزی نگفته

ماه آفرین?? :

نه 6 ماه به بعد ،باید قطره آهن بدی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

آخه دسته مامانایی ک میان بهداشت دیدم دو سه تا قطره هست

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

من ک ب دخترم هیچ قطره ای نمیدادم چون نمیخورد پس میداد بیرون

ماه آفرین?? :

چیزی که من میدونم. تو کارت واکسن هم نوشته

ماه آفرین?? :

بچه های من عاشق مولتی هشتن

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

پسر منم با عشق میخوره آ د...مولتی هم ک تاحالا ندادم ببینم دوس داره یا نه

آرزو :

الهام جان یا مولتی باید بدی یا آ د فرقی نمیکنه.هربار میرم بهداشت میگه 4تا از قفسه بردار برا 2ماه، من5تا برمیدارم ک اگه ریخت یا دخترم تف کرد کم نیاد

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

عه پس مهم نیس آد بدی یا مولتی؟مرسی ارزو جون.....اینا بیشتر نمیذارن برداری..میگه کم اومد از بیرون بخر

 پاسخ دادن